Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PZI personāls
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2017

LU PPMF PZI vadība

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Irina Maslo Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.habil.paed. irina.maslo@lu.lv
2. Manuels Fernandezs Direktors Dr.paed. manuels.fernandezs@lu.lv


LU PPMF PZI zinātniskais personāls

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Manuels Fernandezs Vadošais pētnieks Dr.paed. manuels.fernandezs@lu.lv
2. Irina Maslo Vadošā pētniece Dr.habil.paed. irina.maslo@lu.lv
3. Elīna Maslo Vadošā pētniece Dr.paed. elina.maslo@lu.lv
4. Svetlana Surikova Vadošā pētniece Dr.paed. svetlana.surikova@lu.lv
5. Emīlija Černova  Vadošā pētniece Dr.paed. emilija.cernova@lu.lv
6. Irēna Žogla Vadošā pētniece Dr.habil.paed. irena.zogla@lu.lv
7. Linda Daniela Vadošā pētniece Dr.paed. linda.daniela@lu.lv
8. Iveta Ķestere Vadošā pētniece Dr.paed. iveta.kestere@lu.lv
9. Sarmīte Tūbele Vadošā pētniece Dr.paed. sarmite.tubele@lu.lv
10. Zanda Rubene Vadošā pētniece Dr.paed. zanda.rubene@lu.lv
11. Rudīte Andersone Vadošā pētniece (p.i.) Dr.paed. rudite.andersone@lu.lv
12. Rita Birziņa Vadošā pētniece Dr.paed. rita.birzina@lu.lv
13. Tamāra Pīgozne Pētniece Dr.paed. tamara.pigozne@lu.lv
14. Ērika Vugule Pētniece Dr.paed. erika.vugule@lu.lv
15. Raimonds Strods Pētnieks Mg.paed. raimonds.strods@lu.lv
16. Ilona Gehtmane-Hofmane Pētniece Mg.paed. ilona.gh@gmail.com
17. Iveta Ozola Pētniece Dr.paed. iveta.ozola2@gmail.com
18. Sanita Baranova Pētniece Dr.paed. sanita.baranova@lu.lv
19. Arnis Strazdiņš Zinātniskais asistents Mg.hist. strazdins18@inbox.lv

LU PPMF PZI sadarbības partneri (PPMF Pedagoģijas nodaļas un Skolotāju izglītības nodaļas akadēmiskais personāls, kas ir iesaistīts PZI pētniecības programmu īstenošanā)

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Aīda KrūzeVadošā pētnieceDr.paed.aida.kruze@lu.lv
2.Dita NīmanteVadošā pētnieceDr.paed.dita.nimante@lu.lv
3. Ieva Margeviča-Grinberga Vadošā pētniece Dr.paed. ieva.margevica@lu.lv
4. Daiga KalniņaVadošā pētniece Dr.paed. daiga.kalnina@lu.lv
5. Elita StikutePētnieceDr.paed.elita.stikute@lu.lv
6.Baiba KaļķePētnieceDr.paed.baiba.kalke@lu.lv